Weerbaarheid en zelfsturing

Wij bieden trainingen aan voor kinderen en volwassen met als focus:

 • Een stabiel schoolklimaat
 • Een warme klassfeer
 • Fysieke en emotionele veiligheid voor ieder kind

 Wij werken procesmatig: na een intake gesprek met de verantwoordelijke(n) formuleren we een ontwikkelthema voor degenen waar we mee werken.

Op basis van dit thema bieden we een maatwerk traject aan op basis van psycho-fysieke methodieken.

Ontwikkel trajecten voor kinderen:

 • Voor jezelf en anderen opkomen
 • Stevig in je schoenen staan
 • Goed feedback geven en otnvangen
 • Focus ontwikkelen
 • Van pesten naar respect
 • Van onrust naar focus
 • Leren doorzetten
 • Agressietraining: baas over jezelf
 • Vrienden maken
 • ---- 

Ontwikkel trajecten voor klassen:

 • Van onrust naar rust
 • Veilige klassfeer: iedereen hoort erbij
 • We maken elkaar sterker
 • Iedereen hoort erbij
 • Jongens en meisjes: fijn samen
 • ---- 

Deze trajecten worden altijd samen met de leerkracht bedacht en uitgevoerd.

*: Bij het aanbod voor kinderen en klassen is het mogelijk om subsidies van de gemeente te krijgen, via punt welzijn: eigen bijdrage 500€, maximale subsidie: 2800€. Enkel indien de subsidie van dat kalenderjaar nog niet op is én indien het past in de planning van de trainers van punt welzijn.

Aanbod voor ouders:
Oudereavonden rond opvoeingsthema's zoals:

 • Tussen loslaten en beschermen
 • Opvoeden in weerbaarheid
 • Introductie rots en water
 • ----

Deze avonden zijn maatwerk, opbasis van vragen van ouders of observaties van leerkrachten. Uiteraard worden er ook andere thema's bewerkt indien gevraagd.

Aanbod voor leerkrachten:
 • Zelfsturing bij kindren (en jezelf) stimuleren
  - uit het slachtoffer-dader denken; stimuleren van eigen verantwoordelijkheid
  - constructieve strategieen om uitdagingen te hanteren
  - balanceren tussen kracht/buik, verbinding/hart en inzicht/hoofd.
 • Veilig schoolklimaat
  werken met de 5 psychosociale kernbehoeftes >
    1.  ik-behoefte
    2. wij-behoefte
    3. behoefte aan structuur
    4. behoefte aan vrijheid / creativiteit
    5. behoefte aan erkenning
 • Groepsprocessen begeleiden met de Teampower methodiek
  - analyse: IK-Wij-HET-CONTEXT
  - het passende ontwikkelthema formuleren
  - passsende structuur en werkvorm ontwikkelen
 • Agressie te lijf: preventieve van geweld op school
 • Opvoeden in weerbaarheid
 • Rots en water introductie

 

Heeft u interesse of wilt u nadere informatie;

Contactpersoon: 
Ilhem el Haddada / i.elhaddada@puntwelzijn.nl
0495-697900