woensdag 17 januari 2018

Bridgecursus voor beginners

Altijd al gedacht om eindelijk eens met bridgen te beginnen? Dan hebt u in het voorjaar van 2018 de kans! Op woensdag 17 januari start in het BeekCwartier, Beekstraat 54 in Weert, een cursus bridgen voor beginners. Er wordt gezorgd voor deskundige begeleiding.

In totaal worden er 12 lessen gegeven, telkens op woensdagmiddag van 13:30 tot 16:45 uur. Na deze 12 lessen hebt u een goede basis om recreatief te kunnen bridgen. De kosten bedragen

€ 35.- per persoon; dit is inclusief lesmateriaal. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Voorwaarde is wel dat er voldoende aanmeldingen zijn. Aanmelden kan bij Jo Douven, via telefoon 0495 633 343 of e-mail adres joenrina@hotmail.com. De uiterste inschrijfdatum is 5 januari 2018.

Terug naar de agenda punten