Voor wie?
Datum
  • 2021
  • 2022
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

‘GOED omgaan met dementie’ training voor vrijwilligers(organisaties)

In een dementievriendelijke gemeente willen we het dagelijkse leven van mensen met dementie gemakkelijker maken. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie mee kunnen blijven doen. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. En waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.

De gratis training ‘GOED omgaan met dementie’ is speciaal gericht op vrijwilligers. Hier leer je hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie. Dit kunnen mensen zijn waarvoor jij als vrijwilliger werkt, maar ook vrijwilligers waarmee jij samenwerkt.

Het eerste deel van de presentatie gaat over dementie en vooral over hoe je dementie kunt herkennen. In het tweede deel krijgen de deelnemers informatie over de GOED-methode. Op diverse momenten kunnen vragen gesteld worden aan de trainers.

Deze training wordt gegeven op 26 oktober van 19:30 – 22:00uur, door 2 trainers van ‘Samen dementievriendelijk’ (www.samendementievriendelijk.nl).

Meer informatie? Bel Punt Welzijn 0495-697900 of mail naar mantelzorg@puntwelzijn.nl.

Locatie

Deze bijeenkomst vindt plaats bij het BeekCwartier (Beekstraat 54).

Ik wil me hiervoor aanmelden

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.