Voor wie?
Datum
  • 2021
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

‘GOED omgaan met dementie’ training voor vrijwilligers(organisaties)

In een dementievriendelijke gemeente willen we het dagelijkse leven van mensen met dementie gemakkelijker maken. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie mee kunnen blijven doen. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. En waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.

De gratis training ‘GOED omgaan met dementie’ is speciaal gericht op vrijwilligers. Hier leer je hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie. Dit kunnen mensen zijn waarvoor jij als vrijwilligers werkt, maar ook vrijwilligers waarmee jij samenwerkt.

Het eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen ervan. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tot slot bespreken we hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen en geven we tips.

Deze training wordt gegeven op 22 maart in Weert, door 2 trainers van ‘Samen dementievriendelijk’ (www.samendementievriendelijk.nl).

Meer informatie? Bel Punt Welzijn 0495-697900 of mail naar mantelzorg@puntwelzijn.nl.

Locatie

Beekcwartier, Beekstraat 54 in Weert

Ik wil me hiervoor aanmelden

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.