Voor wie?
Datum
  • 2021
  • 2022
Wijken en dorpen
Locaties

Mantelzorg / Dementie

Informatiestand Nederweert

Op woensdag 22 september zal Punt Welzijn samen met casemanagers dementie en de leefbaarheidsregisseurs aanwezig zijn in Nederweert om burgers te informeren over dementie, mantelzorg en vrijwillige inzet.

Afbeelding: archief Peter Schols via Nederweert24

Locatie

Nader te bepalen

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.