Voor wie?
Datum
  • 2021
  • 2022
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

Ouderenmishandeling: het houdt niet op totdat je iets doet

Ouderenmishandeling is een groot probleem. Enerzijds door de schade die het aan slachtoffers aanbrengt en anderzijds omdat het een verborgen probleem is. Ouderenmishandeling komt overal voor, ook bij jou in de buurt. Want ook dit houdt niet op, totdat je iets doet.

Ouderenmishandeling wordt vaak verzwegen door de betrokkene zelf vanuit schaamte en niet opgemerkt of herkend door de omgeving omdat er te weinig bekendheid mee is. Deze mishandeling onderscheidt zich van andere vormen van huiselijk geweld door een aantal specifieke kenmerken. Vaak zijn ouderen extra kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekten en een grotere hulpbehoevendheid. We verwachten tegelijkertijd dat ouderen langer zelfstandig wonen. Maar als dat steeds moeilijker wordt, zijn ze afhankelijk van de goede zorgen van familie, vrienden en/of bekenden. Deze afhankelijke en kwetsbare relatie kan door allerlei factoren, zoals onkunde, onmacht of onwetendheid, uit balans raken. Het risico op mishandeling neemt daardoor toe.

Wilt u meer weten?
Op 14 oktober organiseren wij vanuit Punt Welzijn een bijeenkomst over ouderenmishandeling. Deze is speciaal voor vrijwilligers die werken met ouderen.

Je krijgt hierin handvatten over hoe je om kan gaan met zorgen en signalen. Je kunt je nu al aanmelden. Op een later moment volgt meer informatie over deze bijeenkomst.

Wil je meer informatie over ouderenmishandeling en de signalen die hierbij horen kijk dan op http://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/ouderenmishandeling-en-ontspoorde-mantelzorg.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Mariska Sanders via mail: m.sanders@puntwelzijn.nl of bel 0495-697900.

Locatie

Wordt later bekend gemaakt

Ik wil me hiervoor aanmelden

Zo kunnen we je bellen als een workshop niet doorgaat of we vragen hebben over je aanmelding.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.