Voor wie?
Datum
  • 2023
Wijken en dorpen
Locaties

Gezonde leefstijl

Pilot ‘Volwassenfonds Sport en Cultuur’ voor mensen met een kleine beurs

De gemeente Weert vindt het belangrijk dat iedereen in Weert meetelt en meedoet. Daarom sluit de gemeente aan bij het ‘Volwassenfonds Sport & Cultuur’. Dit fonds zorgt ervoor dat inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen deel kunnen nemen aan sportieve en culturele activiteiten doordat lesgeld en/of materialen worden betaald. Je kan bij ons bij Punt Welzijn terecht voor meer informatie over het onderdeel Sport.

Voor wie is het?
Het fonds is er voor alle volwassen inwoners van de gemeente Weert met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum om sport en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, gezonde leefstijl te stimuleren en iedereen mee te laten doen in onze samenleving. In deze pilot kunnen tenminste 100 inwoners 1,5 jaar deelnemen aan vaste sport- of cultuuractiviteiten. Zij krijgen vanuit het fonds een bijdrage waarmee lesgeld en/of materialen kunnen worden betaald.

Pilot
Het Volwassenfonds Sport & Cultuur is een aanvulling op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waar jeugdigen in Weert al langere tijd gebruik van kunnen maken. De pilot loopt tot en met 15 juni 2023 en wordt gefinancierd uit een bijdrage van het Rijk.  Meer algemene informatie vind je op www.volwassenenfonds.nl.

Heb jij een laag inkomen en wil je graag sporten in Weert? Meld je dan bij ons aan via Esther van de Bor of Roel Meuwissen via ons algemene telefoonnummer  0495-697900 of het contactformulier.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.