Voor wie?
Datum
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Kinderen en ouders

Opstap / VVE Thuis

Met een kopje koffie gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s die met opvoeden te maken hebben. Ondertussen wordt je kindje opgevangen door enthousiaste vrijwilligsters en stagiaires in een andere  ruimte die veilig is voor je peuter. Samen met de andere kinderen mogen ze heerlijk spelen, wordt een boekje voorgelezen en geknutseld.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.