Voor wie?
Datum
  • 2023
  • 2024
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

Training ‘armoede onder de loep’

Rondom de week van de armoede biedt Stichting Punt Welzijn de trainingen 'armoede onder de loep' aan. 

In de 2,5 uur durende training 'Armoede onder de loep' leer je om steun te bieden aan gezinnen of alleenstaanden die in een armoedesituatie zitten of dreigen terecht te komen.

Je krijgt inzicht in de aard en verschijningsvormen van armoede en van de sociale uitsluiting die door armoede wordt veroorzaakt. En in de gevolgen die dit heeft het op het handelen van deze mensen.
De training leert je om op de juiste manier in te spelen op de situatie en daardoor help je mensen om weer bij hun eigen kracht te komen en zelfredzamer te worden.

Inhoud:

  • Feiten en fabels over armoede
  • Signaleren van armoede
  • De beleving van de armoede en overlevingsgedrag
  • Het verstaan van hulpvragen en valkuilen in de communicatie
  • Het versterken van het sociaal netwerk van de betrokkene
  • Het bemiddelen naar passende hulp en zorg.

De data waarop nog plek is, zijn:

9 oktober 13:00 tot 16:00 uur
11 oktober 19:00 tot 22:00 uur

Wil je je aanmelden voor 1 van de bovenstaande data? Mail dan naar ondersteuning@puntwelzijn.nl

Locatie

Keenter Hart, st Jozefkerkplein 3A

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.