Voor wie?
Datum
  • 2021
  • 2022
Wijken en dorpen
Locaties

Mantelzorg / Dementie

Vitaal met dementie (januari – maart)

De diagnose dementie is ingrijpend en kan veel vragen oproepen. Wat is dementie, wat staat er te wachten en waar kun je terecht voor hulp en ondersteuning?

Land van Horne biedt een programma van 12 bijeenkomsten aan waarin verschillende onderwerpen aan bod zullen komen waarover tips, adviezen en informatie worden verstrekt. Het programma is gericht op mensen met beginnende dementie samen met hun partner/mantelzorger.

De psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, beweegagoog, ergotherapeut, diëtist en maatschappelijk werker zullen informatie geven en praktische handvaten bieden. Naast informatie zal er ook aandacht zijn voor zelfmanagement, bewegen en gezellig samen zijn.

De data voor de bijeenkomsten zijn:

Dinsdag 18 januari
Vrijdag 21 januari
Dinsdag 25 januari
Dinsdag 1 februari
Vrijdag 4 februari
Dinsdag 8 februari
Dinsdag 15 februari
Vrijdag 18 februari
Dinsdag 22 februari
Dinsdag 1 maart
Vrijdag 4 maart
Dinsdag 8 maart

Deze cursus is gratis. De bijeenkomsten duren van 14.00uur – 16.00uur.

Meer informatie en aanmelden kan via vitaalthuis@landvanhorne.nl 088 987 8693 (Cynthia Louwers)

Locatie

Zorgcentrum Martinus

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.