Voor wie?
Datum
  • 2024
  • 2025
Wijken en dorpen
Locaties

Mantelzorg

Webinar ‘Wet Langdurige Zorg’

Wanneer komt iemand in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz? Welke soorten zorg vallen onder de Wlz? Hoe zit het met de eigen bijdrage voor de Wlz? Wat kan ik doen om me voor te bereiden op het gesprek?

Marij Smedts, onderzoeker van het CIZ in onze regio, geeft tijdens deze bijeenkomst voorlichting over de Wlz (Wet langdurige zorg).

Ik wil me hiervoor aanmelden

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.