Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Algemeen

Dienstverlening Punt Welzijn in coronatijd nieuwbrief 1

In dit bericht geven we jou een beknopt en zeker niet volledig overzicht van onze huidige dienstverlening en nieuwe initiatieven. Iedere week plaatsen we een nieuw bericht. 

Meteen volop in actie
De afgelopen week heeft ons bij Punt Welzijn meteen in beweging gebracht om met elkaar het verschil te maken. Binnen no time is de dienstverlening rondom Corona Hulp Weert tot stand gekomen en we zijn uitgedaagd om onze werkzaamheden in een ander jasje vorm te geven. Ook valt ons werk sinds vorige week onder de cruciale beroepen.

Hieronder het overzicht van activiteiten per thema:

Kinderen en ouders
Onze medewerkers bieden vanaf maandag 23 maart hun taal- en spelactiviteiten digitaal aan. Op deze manier blijven we ouders met jonge kinderen spelenderwijs in de thuissituatie stimuleren om actief bezig te blijven met hun kinderen. Iedere week is er een nieuw programma te vinden onder het kopje Activiteiten met de naam: Online programma Ouder en Kind. Zie hier voor deel 1.

De vrijwilligers van Gezin Gezien houden telefonisch contact met de gezinnen die zij ondersteunen. De vrijwilligers van Taalestafette gaan via skype voorlezen.

Jongeren
Waar de jongerenwerkers normaal jeugd actief opzoeken in hun leefomgeving, zitten ze nu overwegend achter de laptop! Zelf zeggen ze hierover: “We lijken wel vergroeid met onze telefoon. Laten we er samen maar een keer mee lachen, maar eerlijk is eerlijk het is voor onze beroepsgroep behoorlijk wennen”. Om in contact te blijven met jeugd zijn challenges opgesteld om jongeren uit te dagen hun vrije tijd in beeld te brengen. Via de WhatsApp is er contact met jongeren en groepen.

Gezonde leefstijl
In deze bijzondere tijd is het belangrijk dat we met zijn allen voldoende bewegen. Daarom zijn we gestart met het op schooldagen delen van beweegchallenges via social media, website en het ouderportaal van de scholen. Op een bingokaart kunnen deelnemers afvinken welke activiteiten zij hebben volbracht. Onze medewerkers van team Gezonde Leefstijl helpen verder het SJG met de inzameling van hulpmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en schorten, die zij krijgen van organisaties en bedrijven. Alle materialen die het ziekenhuis binnenkrijgt, worden door ons naar een sporthal gebracht, gesorteerd en geteld.

Nieuwkomers
De vrijwillige coaches houden actief (digitaal) contact met nieuwkomers. Tevens informeren zij hen over het Coronavirus en de maatregelen die worden/ zijn genomen. Zij kunnen hierbij gebruik maken van informatiemateriaal dat hiervoor is ontwikkeld.

Voor mensen die moeite hebben om informatie in het Nederlands te begrijpen heeft Pharos, in samenwerking met Thuisarts.nl enkele informatiekaarten en posters ontwikkeld met begrijpelijke visuele informatie over het Coronavirus, aangevuld met beknopte teksten in het Arabisch, Engels, Nederlands, Tigrinya en Turks.

Mantelzorg en Senioren
Mantelzorgers zijn in deze tijd nog meer aangewezen op zichzelf en dat is niet altijd makkelijk. Onze mantelzorgondersteuners houden daarom actief telefonisch contact met de mantelzorgers die we ondersteunen. Daarnaast hebben we  alle mantelzorgers die bij ons bekend zijn uit Weert & Nederweert ondersteuning of een luisterend oor aangeboden via een ‘corona’-nieuwsbrief. Met name mantelzorgers van mensen met dementie proberen we waar mogelijk te informeren, omdat deze situatie voor hen nog eens extra moeilijkheden met zich meebrengt.

Ook onze vrijwillige maatjes zijn benaderd. Met hen denken we mee over manieren waarop zij contact kunnen hebben met de mensen die zij ondersteunen.

Meedoen (in de wijk) en Vrijwillige Inzet
Corona Hulp Weert is gestart, dit begon als initiatief van mlastories.nl We hebben ons telefoonnummer opengesteld voor het vragen en aanbieden van praktische ondersteuning zoals boodschappen doen, hond uitlaten, een luisterend oor bieden. 235 mensen hebben al hun hulp aangeboden en er worden dagelijks mooie matches gemaakt.

Ook andere organisaties wisten ons te vinden voor samenwerking, zoals vanuit Message in a bottle – Weert, PSW, MetGGZ, SJG en de voedselbank. Heb je ideeën hebben of vragen omtrent mogelijke samenwerking, mail dan naar coronahulpweert@puntwelzijn.nl

Helaas maar zeer begrijpelijk en terecht moesten we al onze accommodaties sluiten. We grijpen dit aan om een grote schoonmaak te houden.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.