Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
  • 2021
Wijken en dorpen
Locaties

Algemeen

Nieuwe manager Punt Welzijn Weert

Vanaf 15 november wordt Niels Peulen de nieuwe manager van Punt Welzijn.

Niels is 37 jaar, woont in Roggel, is getrouwd en vader van vier kinderen. Hij is de opvolger van Ilse den Mulder, die recent afscheid heeft genomen van Punt Welzijn. Momenteel is Niels werkzaam bij Punt Welzijn als teamcoach van Gezonde leefstijl, één van de drie teams van Punt Welzijn. Hij is dus al goed ingevoerd in het werk en netwerk van Punt Welzijn in de regio en wij zijn vanuit Punt Welzijn blij dat hij deze ervaring kan meenemen als eindverantwoordelijk manager.

Wij hopen dat het team van Punt Welzijn onder leiding van Niels Peulen de werkzaamheden op goede wijze kan voortzetten, samen met inwoners en netwerkpartners. Wij wensen Niels hierbij veel succes toe. Niels is bereikbaar via n.peulen@puntwelzijn.nl of 06-2956738.

Punt Welzijn is een welzijns­­organisatie en richt zich op kinderen, jongeren, ouders, senioren, vrijwilli­gers(organi­saties), mantel­­zorgers, buurt­bewoners en nieuw­komers in gemeente Weert. Ook is Punt Welzijn er voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) in gemeente Nederweert. Punt Welzijn stimuleert mensen om in bewe­ging te komen, letter­lijk en figuur­lijk. We werken aan besten­dige verander­ingen voor nu en later. Bij Punt Welzijn werken 46 professionals (34 fte), 250 vrijwilligers en 40 stagiaires van diverse beroepsopleidingen.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.