Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Algemeen

Telefoonnummer 0495-697900 Corona Hulp Weert

Corona Hulp Weert 

Vanaf dinsdag 17 maart is de Corona Hulp Weert telefoonlijn actief voor vraag en aanbod van praktische hulp rondom de coronacrisis. Punt Welzijn heeft hiervoor tijdelijk haar algemene telefoonnummer 0495-697900 beschikbaar gesteld. Dit telefoonnummer  is gekoppeld aan de hulpactie Corona Hulp Weert welke al was gestart door Bart Maes van mlastories.nl

Mensen die een hulpvraag hebben kunnen deze via het telefoonnummer doorgeven. Medewerkers van Punt Welzijn proberen tijdens dit telefoongesprek direct een match te maken met een hulpaanbieder. Lukt dat niet direct dan zoeken we naar mogelijkheden om aan de vraag te voldoen.

Een hulpaanbieder kan via een google formulier en via het telefoonnummer, een aanbod doen om iemand te helpen op het gebied van bijvoorbeeld boodschappen doen, hond uitlaten, medicatie ophalen of het bieden van een luisterend oor. Het google formulier wordt gedeeld via de facebook groep Corona Hulp Weert en via zoveel mogelijk andere (social) media. Laten we samen in beweging komen om voor elkaar te zorgen.

Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur. De volgende folder is verspreid: coronahulpweert_poster_def in Weert. De flyer is ook te downloaden op de website van Punt Welzijn onder het kopje Toolbox.

Update 6 april: Er zijn maar liefst 1900 volgers op facebook, 270 hulpaanbieders, veel mooie samenwerkingen en tientallen mensen zijn al geholpen.

Zie hier het artikel over Corona Hulp Weert uit Weertmagazine april 2020: Artikel Weertmagazine

Zie ook het artikel in ViaWeert over Corona Hulp Weert: Artikel Via Weert. 

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.