Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Gezonde leefstijl

Bewegen op recept verlengd

Nooit eerder was bewegen/ gezonde leefstijl belangrijker dan in deze tijd. Doordat bewegen en sporten enige tijd niet goed mogelijk was is het project Bewegen op Recept in Weert verlengd tot eind 2020.  

Een Beweegrecept zet weer in beweging. Gewoon weer zelf op bezoek kunnen gaan bij familie, een stuk fietsen of een boodschap doen. En voor als het zelf even niet lukt om bewegen of sporten (weer) op te pakken. Het is bewezen dat bewegen helpt bij het tegengaan of verminderen van (chronische) lichamelijke en/of psychische klachten. Om die reden zijn we in Weert gestart met het uitschrijven van beweegrecepten. Zorgprofessionals, maar ook professionals die werken in wijk verwijzen mensen met o.a. diabetes, hart- en vaatziekten of mentale uitdagingen door naar deskundige (sport)begeleiders. Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende beweegactiviteiten zoals (fysio)fitness, wandelen op niveau, bootcamp light, bewegen op muziek of verschillende oefengroepjes.

Het beweegrecept bestaat uit drie maanden lang één keer per week deelnemen aan de gekozen activiteit. De deelnemer betaalt voor de eerste 3 maanden een gereduceerd tarief. De doelstelling is dat de persoon deel blijft nemen aan de activiteit, bij dezelfde trainer en groep, voor het reguliere tarief. Zie voor alle informatie www.bewegenopreceptweert.nl 

 

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.