Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Gezonde leefstijl

Checklist voor openen sportkantines gemaakt door NOC*NSF

Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken.
Het NOC*NSF heeft een checklist opgesteld die sportverenigingen helpt om de juiste stappen te zetten bij de opstart van de sportkantines. De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca zijn leidend voor het openen van de sportkantine naast de geldende noodverordeningen. Dit kan wel per gemeente verschillen, dus stem dit dan ook af met de je eigen gemeente.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.