Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Gezonde leefstijl

Weert gaat aan de slag met Weerter Sportakkoord

In Weert kun je in 2020 meedenken, praten en beslissen over sport en bewegen! Dan wordt namelijk het Weerter Sportakkoord opgesteld.

In januari en februari 2020 kunnen mensen uit Weert zich inzetten voor de toekomst van sport in Weert. Sportverenigingen, -aanbieders, scholen en (maatschappelijke) organisaties kunnen een actieven bijdrage leveren aan een gezond en energiek Weert. Samen wordt zo het Weerter Sportakkoord gerealiseerd.

Wat is een sportakkoord?
Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. De bedoeling van het sportakkoord is dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd en in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Weert gaat in het Weerter Sportakkoord in op:
(1) Inclusief sporten en bewegen | iedereen moet kunnen sporten én bewegen.
(2) Vitale sport- en beweegaanbieders | toekomstbestendig(er) maken van sportverenigingen.
(3) Positieve sportcultuur | meer plezier in sport.
(4) Van jongs af aan vaardig in bewegen | kinderen enthousiasmeren om te bewegen.

Het Sportakkoord leidt tot concrete actiepunten. Om die actiepunten uit te voeren, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport budget beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie en aanmelden klik je hieronder:

Denk, praat en beslis mee over sport en bewegen in Weert

 

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.