Weerbaarheid en zelfsturing

Wij bieden trainingen aan voor kinderen en volwassenen met als focus
 • Een stabiel schoolklimaat
 • Een warme klassfeer
 • Fysieke en emotionele veiligheid voor ieder kind

  Wij werken procesmatig:
  na een intakegesprek met de verantwoordelijke(n) formuleren we een ontwikkelthema voor degenen waar we mee werken.

  Op basis van dit thema bieden we een maatwerktraject aan op basis van psycho-fysieke methodieken.

  Ontwikkeltrajecten voor kinderen:
 • Voor jezelf en anderen opkomen
 • Stevig in je schoenen staan
  Lees verder

  Ontwikkeltrajecten voor klassen:
 • Van onrust naar rust
 • Veilige klassfeer: iedereen hoort erbij
 • We maken elkaar sterker
 • Iedereen hoort erbij
 • Jongens en meisjes: fijn samen

  Deze trajecten worden altijd samen met de leerkracht bedacht en uitgevoerd.

*: Bij het aanbod voor kinderen en klassen is het mogelijk om subsidies van
    de gemeente te krijgen, via punt welzijn: eigen bijdrage € 500, maximale
    subsidie: € 2800. Enkel indien de subsidie van dat kalenderjaar nog niet
    op is én indien het past in de planning van de trainers van punt welzijn.

Aanbod voor ouders     Ouderavonden rond opvoedingsthema's zoals:

 • Tussen loslaten en beschermen
 • Opvoeden in weerbaarheid
 • Introductie rots en water
 • ---
  Deze avonden zijn maatwerk, op basis van vragen van ouders of observaties van leerkrachten. Uiteraard worden er ook andere thema's bewerkt indien gevraagd.

  Aanbod voor leerkrachten
 • Zelfsturing bij kinderen (en jezelf)stimuleren
  - uit het slachtoffer-dader denken; stimuleren van eigen
     verantwoordelijkheid
  - constructieve strategieen om uitdagingen te hanteren
  - balanceren tussen kracht/buik, verbinding/hart en inzicht/hoofd
  Lees verder

Heeft u interesse of wilt u nadere informatie;

Contactpersoon: 
Baud Vandenbemden / b.vandenbemden@puntwelzijn.nl
0495-697900