Kamers met uitzicht

Een korte omschrijving van het nieuwe project Kamers met Uitzicht van Punt Welzijn in samenwerking met de Gemeente Weert en Wonen Limburg.

Kamers met Uitzicht is een preventieve vorm van jongerenhuisvesting en bedoeld voor jongeren die hierbij een steuntje in de rug nodig hebben. Ze worden ondersteund bij het zelfstandig (leren) wonen en ook is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van scholing of werk.

Deze woonruimtes bieden een thuis, een goede basis, voor jongeren die aan het begin staan van zelfstandigheid.

Naast wonen zijn werken, leren en coachen de vier kerntaken van dit project. De regie ligt bij de jongeren zelf en passende ondersteuning in de vorm van coaching wordt geboden door 1 jongerenwerker.

Kamers met Uitzicht is bedoeld voor jongeren tussen de 18-25 jaar die gemotiveerd zijn om een zelfstandig werkend bestaan op te bouwen. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor deelname zijn:

 • (bijna) thuisloos zijn
 • 18-25 jaar zijn
 • in bezit van een geldige verblijfsvergunning
 • ongetrouwd en niet samenwonend zijn
 • een dagbesteding hebben of een traject afspreken in overleg met het
  jongerenwerk (voltijdstudie en/of bijbaan en/of baan of vrijwilligerswerk, mantelzorg)
 • gemotiveerd zijn
 • mogelijkheid hebben om binnen 12 maanden zelfstandig te kunnen wonen
 • met medebewoners kunnen en willen omgaan
 • zo wonen dat de buren er weinig van merken of er plezier van hebben en eigen financiële middelen hebben.

Doelstelling:

 • Het onderhouden van contact en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met jongeren.
 • Het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en het krijgen van dagritme van de jongere.
 • Het leveren van een bijdrage aan de economische zelfstandigheid van de jongere.
 • De jongeren hebben een goede vrijetijdsbesteding en zijn in staat (op termijn) zelfstandig te wonen.


Aanmelden kan door het aanmeldformulier Kamers met Uitzicht te mailen naar 

t.lesnjak@puntwelzijn.nl

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Contactpersonen:

Tanja Lesnjak, t.lesnjak@puntwelzijn.nl

Punt Welzijn 0495-697900