Anbi en WNT

ANBI-transparantie en WNT

Punt Welzijn is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Giften aan Punt Welzijn zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst stelt eisen aan de informatie die een ANBI beschikbaar moet stellen. Op deze pagina vindt u informatie over onder meer het bestuur en links naar het (inhoudelijke, financiële en belonings-) beleid van de stichting Punt Welzijn.

Relevante informatie: