Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. Dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. De gemeente Weert erkend dit ook en heeft daarom besloten om zich aan te sluiten bij de landelijke JOGG-aanpak. Het college van Weert heeft op 30 augustus 2016 besloten voor een periode van 3 jaar JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) te worden om kinderen op te kunnen laten groeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl.

Binnen Weert vinden wij het niet alleen belangrijk dat jongeren op gezond gewicht zijn maar dat zij ook lekker in hun vel zitten. Onze ambitie is dan ook niet alleen dat jongeren een gezonde gewicht hebben maar dat zij zich ook veilig voelen, gelukkig zijn, genieten en vertrouwen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen in hun kracht worden aangesproken en niet in hun zwakte.

De JOGG-aanpak in Weert

Met de JOGG-aanpak hebben wij een methode in handen om deze ambitie samen waar te gaan maken in samenwerking tussen publieke partijen, private partijen en de inwoners van Weert. Per 1 oktober 2016 is een lokale JOGG-regisseur (Thomas Witjes) aangesteld die in 2016 al sterk geeft geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk. Het afgelopen jaar zijn goede contacten gelegd met lokale partners zoals het onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en Punt Welzijn. Met deze partners wordt gekeken op welke manier wij bestaande interventies kunnen versterken en nieuwe interventies op de goede manier, het juiste moment en de goede plaats kunnen inzetten.

Wilt u meer informatie hebben over de lokale plan van aanpak van JOGG-Weert of wilt u zich graag inzetten om onze ambitie “jongeren in Weert zijn op gezond gewicht, voelen zich veilig, zijn gelukkig, genieten en hebben vertrouwen” te bewerkstelligen.

Neem dan vrijblijvend contact op met Thomas Witjes de JOGG-regisseur in de gemeente Weert, door te bellen naar 0495-697900 of per e-mail t.witjes@puntwelzijn.nl