Stichting Dagopvang Weert

Stichting Dagopvang Weert

Velen hebben het al meegemaakt, het verlies van een dierbare naaste of het vertrek van een goede vriend of buur. Ouderen met kinderen in het buitenland of ergens ver weg in Nederland. Of ouderen zonder kinderen. Hierdoor komen per jaar honderden mensen in een situatie terecht die ze zelf niet goed aankunnen met als gevolg isolement.
Stichting Dagopvang Weert is een organisatie die deze mensen helpt de dagen weer op een leuke manier te laten doorkomen. Structuur te geven en contact te leggen met anderen.

In de vorm van 'Huiskamers' worden deze met veel plezier ontvangen door de  medewerkers van de Stichting. Medewerkers die overigens allemaal op vrijwillige basis een steentje bijdragen. 

Voor wie is de 'Huiskamer' bedoeld?

    • Ouderen die (meestal) op hulp aangewezen zijn vanwege het slechte lopen, zien en/of horen.
    • Ouderen die dreigen te vereenzamen en geen gebruik maken van bestaande sociale activiteiten. Deze zijn vaak niet geschikt voor hen vanwege te weinig opvang, begeleiding en te grote groepen.
    • Ouderen (60-plussers) die behoefte hebben om andere ouderen te ontmoeten.

Mensen die niet zelf kunnen komen of door anderen gebracht kunnen worden, worden door de vrijwilligers van de Huiskamer opgehaald en weer thuisgebracht. Het vervoer is gratis.

Huiskamer “De Roos” is in het BeekCwartier open op:

Maandag:      13:30 – 16:00 uur   

Donderdag:   10:00 – 16:00
en/of            13:30 – 16:00

De kosten bedragen € 2,- per dagdeel; op donderdag € 7,50 voor de gehele dag (inclusief warme maaltijd).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Ahsman, tel. 06 292 220 51.