Gezin Gezien

Gezin Gezien

Bij het project Gezin Gezien bieden vrijwilligers lichte opvoedondersteuning in thuissituaties, door middel van wekelijkse huisbezoeken.

Door het voeren van wekelijkse gesprekken worden de opvoedvaardigheden van ouders vergroot en worden ouders in eigen kracht gezet. De hulpvraag van het gezin staat centraal bij de ondersteuning van een vrijwilliger.

De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door een ervaren vrijwilliger (de coördinator) en een professional van Punt Welzijn. Door middel van individuele- of groepsbegeleidingsgesprekken en deskundigheidsbevordering.

Gezin Gezien wordt uitgevoerd binnen de gemeente Weert. Het project is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een lichte opvoedvraag. Deze gezinnen worden maximaal een jaar lang wekelijks  ondersteund door een vrijwilliger.

Contactpersoon Gezin Gezien:
Monique Heijnsdijk
m.heijnsdijk@puntwelzijn.nl


Voor meer informatie klik hier voor de folder of neem contact op via 0495-697900 en vraag naar de professional van de juiste locatie .