Jaarbeeld 2018

De kracht van verbinden

De landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van welzijnswerk en de lokale behoefte aan een ‘eigentijdse en toekomstbestendige welzijnsorganisatie’ zijn reden voor Punt Welzijn geweest om samen met haar medewerkers een nieuwe richting uit te zetten. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe koers die we beschrijven dmv Bouwstenen, een missie en een visie. 

Vier thema’s

De bouwstenen
• Punt Welzijn laat de samenleving eigenaar zijn van de maatschappelijke vraagstukken
• Punt Welzijn heeft extra aandacht voor mensen in kwetsbare situaties
• Punt Welzijn werkt met eigentijdse agogen en pedagogen
• Punt Welzijn ondersteunt zo licht als kan en zo zwaar als nodig
• Punt Welzijn zet in op duurzame ontwikkeling en gedragsverandering

Onze missie
Iedereen doet mee en levert een bijdrage aan een betrokken en zelfredzame samenleving.

Onze visie
Punt Welzijn gaat uit van de kracht van de samenleving, beïnvloedt sociale processen en structuren om het welzijn van individuen, groepen en organisaties te versterken.

Doorkijkje naar 2019
Met elkaar geven wij meer en meer vorm en inhoud aan onze nieuwe koers zowel intern als extern. Mede ingegeven door de behoefte van stakeholders om meer van de organisatie Punt Welzijn te kennen, in plaats van één klein onderdeel, hebben we gewerkt aan een nieuwe positionering. In 2019 wordt deze extern zichtbaar in een nieuwe huisstijl, website en andere communicatie uitingen.

Vier thema’s
Ons aanbod is in het jaarbeeld verdeeld in 4 thema’s.

Voor het jaarbeeld klik je hier.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.