Jaarbeeld 2019

De kracht van verbinden

In 2019 is door ons gewerkt aan verdere concretisering van de termen toekomstbestendig en eigentijds. Onze dienstverlening blijft gericht op de inhoud en kwaliteit van het welzijnswerk, maar wel in een vernieuwde vorm waarbij een groter beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. 

Samen in beweging

Zichtbaarheid
Wij hebben in 2019 ook hard gewerkt aan onze zichtbaarheid. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuwe website en veel PR uitingen. Daarmee willen we laten zien waar we voor staan. En dat iedereen kan meewerken aan een betrokken en zelfredzame samenleving. Punt Welzijn samen in beweging!

Doorkijkje naar 2020
We blijven vasthouden aan onze missie en visie. In 2020 passen we onze organisatiestructuur aan en werken we aan de verfijning van onze koers. We zetten in op duurzame ontwikkeling en gedragsverandering met extra aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Zo licht als kan en zo zwaar als nodig, waarbij de samenleving eigenaar blijft van maatschappelijke vraagstukken.

Voor het jaarbeeld klik je hier: 20200611-punt-welzijn-jaarbeeld2019-webversie

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.