Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Mantelzorg

Mantelzorgwoning in Nederweert

Als jij mantelzorg wilt verlenen en daarvoor extra ruimte in of om jouw huis nodig hebt, dan zijn daar in de gemeente Nederweert drie regelingen voor.  

  • Ten eerste is het mogelijk om in het huis te gaan verbouwen en uit te breiden. Er ontstaat dan geen tweede woning. Het gaat om een onzelfstandige ruimte zonder alle voorzieningen (bijvoorbeeld geen eigen keuken) en zonder eigen voor- of achterdeur. Voordeel hiervan is dat er nog geen mantelzorgvraag aanwezig hoeft te zijn. De normale regels voor het uitbreiden van de woning gelden (omvang, goothoogte ed). Deze ruimte mag blijven bestaan, ook na beëindiging van de mantelzorg, maar mag niet verhuurd worden aan derden.
  • Ten tweede, als er wel al een mantelzorgvraag is, is het mogelijk om in een bestaand bijgebouw een mantelzorgruimte in te richten. Het maakt dan niet uit of het gaat om een zelfstandige woonruimte. Deze ruimte is enkel bestemd voor de mantelzorg en na beëindiging hiervan moet de ruimte weer ondergeschikt worden aan de woning. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdelijk een unit te plaatsen in de achtertuin. Deze unit dient te worden verwijderd aan het einde van de mantelzorg. Er bestaan partijen die dergelijke units verhuren.
  • Ten derde, als er nog geen mantelzorgvraag is, en er bestaat een wens om voor te sorteren op de zorgvraag, dan kan er een tijdelijke unit worden vergund, voor maximaal twintig jaar. Deze mag 100 m2 groot zijn en mag een zelfstandige woonruimte zijn. Deze unit dient aan het einde van de mantelzorg, dan wel aan het einde van de twintig jaar verwijderd te worden.

Voor de meeste van deze mogelijkheden is een vergunning nodig en zijn er voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kun je contact opnemen met Team Ruimte en Wonen, in de persoon van Paul Tullemans of Thijs Beunen 0495-677 111.

Achtergrondinformatie kun je lezen in de volgende bijlages.

Foto: MantelzorgNL

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.