Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
Wijken en dorpen
Locaties

Meedoen (in de wijk)

Samen-doen Fonds Moesel ondergebracht bij de Sponsorwinkel (inclusief video)

In 2012 werd het Samen-doen Fonds Moesel opgericht. Het fonds kwam tot stand door de fusie van Stichting Buurtcentrum Moesel en Stichting Punt Welzijn, waarbij het Buurtcentrum werd overgenomen door Punt Welzijn. Dit jaar is besloten om het fonds onder te brengen bij de Sponsorwinkel (een initiatief van Punt Welzijn). De criteria blijven hetzelfde, met andere woorden het fonds blijft uitsluitend een bijdrage leveren aan activiteiten in de wijk Moesel, die de onderlinge band tussen bewoners in de wijk, straat en buurt bevorderen. Deze activiteiten kunnen door organisaties of verenigingen uit Moesel of werkend voor Moesel georganiseerd worden. Ook bewoners(groepen) uit de wijk kunnen aanvragen indienen.

Aanvragen die vorig jaar zijn ingediend en een activiteit in 2022 betreffen, worden nog op de oude manier afgehandeld. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf heden ingediend worden bij de Sponsorwinkel via de link: www.sponsorwinkelweert.nl/aanvragen.

Heb je een goed initiatief voor de wijk Moesel?
Wordt dat samen met anderen uitgevoerd?
Mis je nog een financiële bijdrage?
Neem dan contact op met de Sponsorwinkel.

Punt Welzijn wil graag de werkgroep van het Samen-doen Fonds Moesel, bestaande uit een vertegenwoordiging van het voormalig bestuur Stichting Buurtcentrum Moesel en de wijkraad Moesel, heel hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet en de fijne samenwerking!

In onderstaande video van Weertdegekste licht Paul Horsmans een en ander toe

 

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.