Voor wie?
Datum
  • 2019
  • 2020
Wijken en dorpen
Locaties

Nieuwkomers

‘Een soort reisgids, maar dan anders…’

Wanneer je op vakantie bent in een vreemd land, snuif je cultuur op. Je verwondert en verbaast jezelf over het eten, de gebruiken en de snelheid (of juist de traagheid) waarmee het leven zich daar afspeelt. De taal is vaak voor jou als toerist abracadabra. Je gaat óf zelf op onderzoek uit óf je geeft je vertrouwen aan een ervaren reisgids. Je komt dan op plekken waar jij zelf misschien niet zou komen, je hoeft je niet druk te maken dat je kan verdwalen. Het geeft jou rust. Doordat de reisleider zich vaak met hart en bezieling inzet om jouw verblijf zo interessant mogelijk te maken, haal jij het beste uit jouw vakantie.

Bij Punt Welzijn werken op dit moment 10 vrijwilligers die zich ook inzetten om het leven van een groep mensen makkelijker te maken; vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en mogen wonen en werken in Nederland. Deze zogenaamde statushouders krijgen veel voor hun kiezen en de vrijwilligers van Punt Welzijn doen hun uiterste best om deze statushouders te helpen om hun plek in Weert in te nemen. Zonder vrijwilligers zouden de statushouders ronddobberen en verdwalen in de enorme mist aan regelgeving en andere praktische zaken die op hen afkomen. We zien de vrijwilligers dan ook als de hulptroepen die meer zijn dan een reisleider op een vakantie; zij maken echt het verschil voor mensen die een nieuw leven aan het opbouwen zijn.

Tanja Lesnjak van Punt Welzijn geeft aan dat er een groot gat zou vallen wanneer Punt Welzijn niet zou kunnen rekenen op de immense inzet van vrijwilligers. ‘Zij zijn de mensen met passie en bevlogenheid, zij nemen de mensen bij de hand en bouwen een vertrouwensband op. De mensen voelen zich sneller thuis hier en worden daardoor ook sneller opgenomen in het Weertse. Het is een wisselwerking.

Punt Welzijn is op zoek naar nieuwe vrijwilligers om zich in te zetten voor deze nieuwe mensen in onze gemeente, nieuwkomers dus.

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.