Voor wie?
Datum
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
Wijken en dorpen
Locaties

Vrijwillige inzet

“De zaterdag is voor scouting!”, Ilja over vrijwillige inzet.

Ilja Timmermans uit Weert, 47 jaar, is altijd bij Jong Nederland in Nederweert actief geweest. Eerst als lid en daarna was hij leiding. Maar hij verhuisde naar Weert, kreeg kinderen en het vrijwilligerswerk bleef even uit. Toen de kinderen lid werden van Scouting Hubovra, rolde Ilja weer het vrijwilligerswerk in. “Ik zou eigenlijk een jaar uithelpen maar ik doe het inmiddels al elf jaar.”

Ilja begon met leiding geven aan de Welpen, jongens van zeven tot elf jaar. Sinds begin dit jaar geeft hij leiding aan de Bevers, de jongste groep van vijf tot zeven. Dat vindt hij een mooie leeftijd want de ouderen zijn een stuk zelfstandiger. Ilja vindt het ook fijn om kinderen iets bij te brengen waar ze later iets aan hebben. Ze andere dingen van de maatschappij laten zien. “Je sleept kinderen soms door een bepaald stuk heen. Iedereen doet wat ie durft, durf je iets niet dan doe je het niet, geen schroom. Begrip voor elkaar, respect voor elkaar. Als je dat al in de basis mee kan geven, daar kom je zoveel verder mee.”

Ilja is in het dagelijks leven uitvoerder in de bouw. Er zijn daar wel eens drukke periodes. “Maar de zaterdag is voor de Scouting geblocked!” Hij is naast leider ook penningmeester van de groep én hij zit in het bestuur. Hij organiseert activiteiten en Ilja wordt er vaak bij geroepen als er speciale projecten zijn, vanwege zijn expertise in de bouw. “Penningmeester zijn is niet per se leuk om te doen, maar je doet het erbij voor de club”. Maar het leidinggeven aan de kinderen maakt dat iets saaiere werk helemaal goed. “Het is gewoon geweldig om met kinderen het bos in te gaan, te ravotten en te spelen. Het is genieten om te zien hoe de kinderen daarin op gaan. Mijn motto is ‘alles wat thuis niet mag, doen we hier’.”

De waardering van de ouders vindt hij ook belangrijk. “Wij proberen wel eens ouders te betrekken bij een natuurwerk-dag. De ouders vinden dat prachtig. Als je dan bepaalde dingen gaat doen en je belt ze, dan staan ze meteen klaar om te komen.”
En dat is volgens Ilja ook het uitgangspunt om je vrijwillig in te zetten. “Als je vrijwilligerswerk gaat doen, moet je het met plezier doen. Dan geeft het heel veel voldoening. Dan geeft het een boost om verder te gaan.”
Volgens Ilja moet je gewoon proberen wat bij je past als je vrijwilligerswerk wil gaan doen. “Gewoon een keer gaan kijken, iedereen moet het zelf ervaren. En je moet er de tijd aan willen spenderen. Dat heeft met passie te maken. Of het nou voetbal of scouting is.”

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.