Voor wie?
Datum
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
Wijken en dorpen
Locaties

Jongeren

Meer begrip bij jongeren in Weert over LHTBI+

Wat hebben LHTBI+ jongeren in Weert nodig om zichzelf te kunnen zijn? Op deze vraag gaven tweedejaars studenten van Gilde Opleidingen Weert op 14 april antwoord tijdens de slotbijeenkomst van de pilot Speaking Minds LHBTI+ in de raadszaal van het stadhuis in Weert.

LHTBI*

Tien wekenlang verdiepten de studenten zich in het onderwerp LHBTI+. LHBTI+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. Door het plusteken vallen daar ook onder queer, aseksueel en panseksueel.

Via tafelgesprekken met organisaties, zoals Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Gender Sexuality Alliance (GSA) en belangenorganisatie COC Limburg kwamen de studenten meer te weten over de verschillenden seksuele geaardheid en ontstond er meer begrip. Vooral de ontmoetingen met ervaringsdeskundigen maakte indruk. Bij student Yuri was dat het verhaal van de jongen die op zeventienjarige leeftijd uit huis werd geplaatst vanwege zijn seksuele geaardheid. “Heel heftig. Hij was zo’n beetje net zo oud als wij.”

Docent Diana van Gemert (Gilde Opleidingen) vult aan: “Juist doordat de ervaringsdeskundigen leeftijdgenoten waren, maakte hun verhaal veel indruk. Door de gastlessen kregen de studenten via allerlei invalshoeken meer inzicht in wat het betekent om LHTBI+ jongere te zijn.”

Punt Welzijn

Speaking Minds betrekt jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk beleid. Naast jongerenparticipatie draagt het bij aan de persoonlijke, sociale, emotionele en morele ontwikkeling. Vanuit de gemeente Weert kwam de vraag: Wat hebben LHTBI+ jongeren in de gemeente Weert nodig om zichzelf te kunnen zijn? “Het is cool te zien dat jongeren openstaan voor LTBI+ en ervaren dat ze iets te zeggen hebben in de gemeente”, aldus Daan van Engelen van Rutgers, het expertisecentrum voor sexualiteit. Samen met medewerkers van Speaking Minds verzorgde Punt Welzijn de bijeenkomsten op de Gilde Opleidingen in Weert.

Jongerenwerker Diederikke Brueren omarmde het project meteen. “Het is een leuk, maar ingewikkeld onderwerp. Als je ermee bezig gaat, merk je dat de jongeren ervoor openstaan. Onderling zijn er veel discussies gevoerd.”

Lees verder en bekijk de foto’s op de website van WeertdeGekste

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.