Voor wie?
Datum
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
Wijken en dorpen
Locaties

Nieuwkomers

Nieuwkomers helpen bij de taal gaf mij een waardevol inkijkje in hun leven

Ook wel eens gedacht om nieuwkomers te helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Lees dan vooral het verhaal van Resy eens. Met veel plezier heeft zij dit werk 4 jaar gedaan.

Onlangs ben ik gestopt als taalondersteuner voor nieuwkomers (statushouders). Ik ben door Tanja van Punt Welzijn gevraagd mijn ervaringen te delen om anderen te informeren en wellicht ook te inspireren en wil dat dan ook hierbij graag doen.

Ik heb het altijd jammer gevonden dat voor de eerste groep gastarbeiders (m.n. Marokkanen en Turken in de jaren 60) er veel minder aandacht (ook niet verplicht) voor de Nederlandse taal is geweest waardoor nieuwkomers zich onze taal toen minder goed eigen maakten en daardoor ook minder snel en goed écht onderdeel van onze samenleving werden. De taal is daarin toch een essentieel onderdeel van het contact maken met anderen. Dat leidde ertoe dat ik in 2016 de behoefte voelde om actief bij te dragen aan de inburgering van nieuwkomers in Weert. Over het AZC in Weert kreeg ik vanuit mijn werk (managementassistente bij de politie) vaker een beeld van overlast en criminaliteitsproblematiek maar dat is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Moeten vluchten uit je thuisland betekent voor vluchtelingen toch het achterlaten van al wat je had en een enorme onzekerheid over de toekomst met alle problematiek van dien.

Ik wilde ook graag die andere kant van het verhaal leren kennen én iets betekenen in de taalontwikkeling. Vanaf de zomer van 2016 ben ik zodoende op het AZC in Weert op zondagmorgen lessen basaal Nederlands gaan geven. De groep die mijn lessen volgde was zeer uiteenlopend van leeftijd en opleidingsniveau maar het was een mooie uitdaging om samen de lesstof te doorlopen en hen zo de eerste woordjes Nederlands en ook onze gebruiken uit te leggen. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan voor de betrokken bewoners, maar helaas (m.n. vanwege een slechte coördinatie vanuit het AZC) aan het eind van dat jaar op eigen initiatief afgerond.

Ik hoorde al langer positieve ervaringen over de taalondersteuning vanuit Punt Welzijn aan statushouders en ben dat vervolgens vanaf dec. ’16 gaan doen. Ik heb uiteindelijk 3 Syrische cliënten op taalgebied mogen ondersteunen en heb ook dat met veel passie en plezier gedaan. Dat gebeurde aan de hand van hun eigen school lesstof, door mijzelf samengestelde taalinfo, maar ook hielp ik bij allerlei praktische vragen zoals bijv. het verduidelijken van voor hun onbegrijpelijke post. Ik kreeg daardoor een mooi inkijkje in hun leven en heb veel over hun gebruiken en vooral ook hun oprechte gastvrijheid geleerd.

Daarnaast heb ik vanuit Punt Welzijn bijscholing over de inburgering kunnen volgen, heb ik andere taalondersteuners leren kennen die ook weer allerlei tips en werkwijzen hadden waar ik van kon leren. Ook vond ik de bijeenkomsten in het kader van teambuilding met collega coaches en ontmoetingen met cliënten die ervaringsverhalen deelden erg waardevol. Het is een mooie vrijwilligersclub om deel van uit te mogen maken!

Nadat mijn laatste cliënte haar A2 niveau geheel behaald had en er meer gezondheidszorgen rondom mijn ouders kwamen, heb ik echter besloten om te stoppen als taalcoach.

Ik heb altijd gedacht: “Ik ga er niet over wie in Nederland komt en ook mag blijven, maar voor die laatstgenoemde groep wil ik dan wel iets in taalonderwijs betekenen. Het is misschien maar een kleine druppel, maar het is wel mijn mooie kleine druppel”.

Resy Schonkeren-Rulkens

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.