Voor wie?
Datum
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
Wijken en dorpen
Locaties

Oekraïnehulp

Om bij stil te staan… 1 jaar oorlog in Oekraïne

Op 24 februari aanstaande is het een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang. Voor veel Oekraïners was Weert het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Een onzeker verblijf. Hoe lang duurt het nog voordat ze weer naar huis kunnen en hoe treffen ze hun thuis aan? Vooralsnog duurt de oorlog voort waardoor terugkeer naar het eigen land onzeker is en de zorgen om dierbaren thuis groot zijn.

Sinds april 2022 worden er in Weert aan de Kazernelaan Oekraïense vluchtelingen opgevangen door de gemeente. Er kwam veel hulp vanuit de Weerter samenleving. Vrijwilligers kwamen helpen. Inwoners en bedrijven doneerden kleding, speelgoed en andere materialen zoals fietsen en wandelwagens. Vervolgens kwam de praktische ondersteuning op gang en werden mensen onder andere ondersteund bij administratieve regelzaken om te kunnen leven en werken in Nederland. Op dit moment hebben ruim 200 Oekraïense vluchtelingen een steeds meer ‘thuis’ gevonden in Weert. Zij proberen zo goed als mogelijk mee te doen in onze samenleving. In samenspraak met de gemeente Weert ondersteunt Punt Welzijn hen hierin waar nodig en heeft aandacht voor het welzijn van jong en oud.

Marina komt uit de stad Kharkov en woont inmiddels 10 maanden in de gemeentelijke opvang in Weert. Zij vertelt over haar situatie: “Door hier te zijn, hebben mijn gezin en ik: zoon, moeder, zus en mijn neefjes veel steun gekregen. Bij onze aankomst hebben we een huisvesting gekregen, alle eerste noodzakelijke dingen, hulp bij het papierwerk en, indien nodig, medische hulp. De kinderen gaan naar school en voor volwassenen en kinderen worden activiteiten gehouden die positieve emoties in ons leven brengen en afleiden van gedachten over de oorlog. Namens alle bewoners willen we zeggen: heel erg bedankt voor de opvang, hulp en steun.”

Vanuit Punt Welzijn zijn wij als medewerkers dankbaar dat we iets mogen betekenen voor deze mensen die hun thuis achter hebben moeten laten en nog altijd met zoveel zorgen leven. Ook zijn wij dankbaar voor de inzet van vele vrijwilligers, gastgezinnen en alle andere betrokkenen die deze mensen een warm hart toedragen.

24 februari 2023

Een datum om stil bij te staan, om terug te kijken, te herdenken en te verbinden. Maar vooral ook om te hopen, hopen op een betere toekomst voor deze mensen.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.