Voor wie?
Datum
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
Wijken en dorpen
Locaties

Senioren/ Dementie

Annie (dementiemaatje): “Het is mooi om in deze fase iets te kunnen betekenen”

Een dementiemaatje komt bij de persoon met dementie thuis, biedt gezelschap en dient als ‘praatpaal’ voor de mantelzorger. Het gaat vooral om het aanwezig zijn, het luisteren en aandacht geven. Het maatje kan eventueel ook wat tips geven over de dagelijkse gang van zaken. Dit geeft de mantelzorger ademruimte om iets voor zichzelf te doen en de dagelijkse zorg voor zijn naaste tijdelijk los te laten. Een maatje kan, in overleg met de mantelzorger, leuke dingen doen met degene met dementie. Als dementiemaatje krijg je gratis scholing aangeboden in de vorm van een cursus waarin je veel leert over de verschillende vormen van dementie en hoe je omgaat met mensen met dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van mantelzorgers en de invloed die dementie op hun leven kan hebben. Een casemanager dementie begeleidt de dementiemaatjes.

“Het is zo mooi en dankbaar werk dat mij erg veel voldoening schenkt.” Aan het woord is Annie Boonen, die al jaren dementiemaatje is. Annie (72) heeft jaren in de verpleging gewerkt waarvan 12 jaar met mensen met dementie. “Zorgen zit in je”, vertelt ze. “Ik ben jaren met de Zonnebloem met zieken mee op reis geweest en de laatste jaren met de stichting AlleGoeds die mensen met dementie en hun mantelzorger een week vakantie aanbiedt. Dat werk verrijkt me en dat vind ik ook in het maatjesproject.

Punt Welzijn en een casemanager dementie brengen jou als maatje in contact met de zorgvrager en zijn/haar mantelzorger. De bedoeling is dat je leuke dingen doet met de persoon. Geen verpleegkundige handelingen, alleen maar zorgen voor gezelschap en ontspanning. Vaak ga ik met ze wandelen. Bij minder goed weer gaan we kaarten, Rummikub spelen, een praatje maken of liedjes zingen. Hierdoor wordt de mantelzorger (vaak de partner) ontlast en kan even tijd voor zichzelf nemen. De bezoeken die ik afleg gaan in overleg, net als de frequentie. Meestal zijn het vaste dagdelen, waardoor er duidelijkheid en vastigheid is bij de cliënten. Veelal betreft het ouderen.

Meerdere keren per jaar hebben we overleg, met Punt Welzijn, de casemanagers dementie en de andere maatjes. We luisteren hierbij naar elkaars ervaringen en eventuele vragen. De ondersteuning is prettig en via opleidingen worden nieuwe maatjes getraind en wegwijs gemaakt in dementie. Ook ontvangen we een paar keer per jaar een bedankje. Door mijn werk in de zorg heb ik ervaring in het omgaan met mensen met dementie. Er zijn meerdere vormen en stadia die kunnen zorgen voor andere reacties en houding. Mantelzorgers staan erg dichtbij (meestal de partner, kinderen of buren) en hebben naast de zorg- en huishoudelijke taken ook emotioneel nogal wat te verwerken. Doordat wij een band met de mantelzorgers opbouwen, kunnen zij hun hart luchten en hun verhalen kwijt”.

Huisartsen en geriaters schatten in wanneer er bij iemand sprake is van beginnende dementie. Punt Welzijn kan door professionals of mantelzorgers ingeschakeld worden om de mantelzorger te ondersteunen. Punt Welzijn zoekt een match en houdt het traject in de gaten. Annie: “We zijn vrij om invulling aan onze taak te geven en hoeven niet te rapporteren. Wat je met de persoon doet hangt ook af van zijn of haar situatie. Veelal komen ouderen met de ziekte dementie te weinig buiten. Wij kunnen daar invulling aan geven door met ze naar buiten te gaan. Lopen aan de arm, met de rollator of in de rolstoel.

Want bewegen is goed en belangrijk, zeker in de buitenlucht en de zon. Mensen met de ziekte dementie zijn blij als we komen, maar ze zijn soms ongeremd en onvoorspelbaar in hun reactie. Dat maakt het erg bijzonder. Het is zo mooi om in deze fase iets te kunnen betekenen voor hen en hun mantelzorger. Ik zou mensen willen stimuleren om te overwegen ook ‘maatje’ te worden. Het is een zeer zinvolle besteding die niet alleen anderen blij maakt maar ook jezelf. Doen!”

Bron: WeertMagazine

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.