Vacature Staf- en beleidsmedewerker

24-32 uur

Wil je ons team komen versterken ?

Omdat de huidige medewerker elders een functie heeft aanvaard is er op korte termijn een vacature voor een staf-en beleidsmedewerker. Deze ondersteunt de manager, de teamcoaches en de teams, met name op het gebied van kwaliteitszorg, de ontwikkeling en de verantwoording van de dienstverlening. De medewerker ondersteunt de organisatie bij het vinden en verbinden, waardoor innovatie van werkmethoden en samenwerkingsvormen worden aangemoedigd en geïnitieerd. Hij/zij geeft  gevraagd en ongevraagd advies en heeft een bewakende rol. Successen en onvolkomenheden worden gesignaleerd. De medewerker werkt met een grote mate van  zelfstandigheid.

Specifieke rollen en verantwoordelijkheden voor de staf- en beleidsmedewerker

– beleidsondersteuning (gevraagd en ongevraagd adviseren van manager/ teamcoaches/ medewerkers)

– uitvoering kwaliteitsbeleid

– eindredactie rapportages: werkplan, tussentijd, jaarverslag

– ontwikkelen en implementeren van het communicatiebeleid

– ontwikkelen en implementeren van het scholingsbeleid

– ondersteuning bij nieuwe projecten

– bewaken van de P&C-cyclus

– toezien op een goede uitvoering van het AVG-beleid

– coachen van het team ondersteuning

– ICT-coördinatie / ondersteuning

– stage-coördinatie

Organisatorische positie

De staf- en beleidsmedewerker legt verantwoording af aan de manager van Punt Welzijn. De medewerker werkt nauw samen met de staf- en beleidsmedewerkers van de andere werkmaatschappijen van Unitus op de verschillende taakgebieden onder het motto “de kracht van delen”.

De medewerker is lid van het Ontwikkelteam van Punt Welzijn en is in diverse commissies actief binnen zowel Punt Welzijn als Unitus.

Profiel van de functie

  • Aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau en een aantal jaren ervaring op één of meer relevante werkgebieden;
  • Kennis van en affiniteit met diversiteit aan werkzaamheden en maatschappelijke ontwikkelingen die plaatsvinden in het sociale domein;
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
  • Goede communicatieve vaardigheden waarbij je beleid en adviezen in heldere taal weet uit te werken;
  • Beschikken over goede digitale vaardigheden;
  • Vaardigheden die we belangrijk vinden in deze functie zijn: analytisch vermogen, teamplayer en samenwerkingsgericht, luisterend- en inlevingsvermogen, adviesvaardigheden, overtuigings- en overredingskracht en het kunnen overbruggen van voorkomende tegengestelde belangen. Verbinder die werkt vanuit brede helicopterview, netwerker.

Inschaling

Salarisschaal 9 CAO Sociaal Werk.

De aanstelling is vooralsnog voor 1 jaar; bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd.

Reageren
Motivatiebrief en CV vóór 1 oktober 2021 mailen naar: ondersteuning@puntwelzijn.nl.

Mondelinge informatie bij bestuurder, Paul Horsmans, 06-12525238.

De gesprekken vinden plaats op zowel 12/10 als 19/10 2021.

De volledige tekst staat in de pdf hieronder:

Vacaturetekst staf-en beleidsmedewerker

Bijlagen:

Koersplan beknopt

Jaarbeeld 2020 posterversie

Werkprogramma 2021

Rolbeschrijvingen Punt Welzijn manager teamcoach staf

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.