Gezonde leefstijl

Inzet Combinatiefunctionaris onderwijs/Beweegcoach

Vind jij het ook belangrijk dat de kinderen op jouw school voldoende kunnen bewegen? En gezonde keuzes kunnen maken?
De basisschool is een zeer belangrijke omgeving voor het jonge kind op te leren bewegen, voldoende te bewegen en om gezonde keuzes te maken. Daarom kun je in het schooljaar 2024-2025 gebruik maken van de inzet van een combinatiefunctionaris onderwijs en/of beweegcoach op jouw basisschool.

Via het formulier op deze pagina geef je als basisschool aan welke inzet je verwacht in het komende schooljaar 2024-2025.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Nicole van der Weerden. N.vander.weerden@puntwelzijn.nl of bel naar 06-46455648.

Combinatiefunctionaris onderwijs verzorgt de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 en kan ingezet worden bij sportgerelateerde vakoverstijgende taken. Denk hierbij aan het organiseren van een sportdag of een workshop voor leerkrachten op het gebied van methodes, lesplannen etc.

De beweegcoach werkt aan de verankering van sport- en beweegbeleid en Gezonde leefstijl binnen de basisschool. De beweegcoach verkent samen met het schoolteam welke behoefte de school heeft en de werkzaamheden worden in goed overleg met elkaar afgestemd. Voorbeelden zijn het coordineren en uitvoeren van tussenschoolse- en naschoolse sportactiviteiten, het integreren van sport & bewegen in het dagelijkse onderwijsprogramma of het organiseren van themagerichte deskundigheidsbevordering.

Kosten 2024-2025
De kosten van een pakket zijn afhankelijk van het totale aantal pakketten dat door het onderwijs afgenomen wordt. Als school voor de combinatiefunctionaris onderwijs en beweegcoach kiest, dan wordt er naar gestreefd om beide pakketten door één persoon te laten uitvoeren. Indicatie pakketkosten gebaseerd op de afname 2023-2024 is € 7.300,-.

Dit huidige schooljaar hebben we de gymlessen effectief ingeroosterd in de sportaccommodaties en voor vele scholen buitengymlessen ingepland. Indien deze constructie ook wenselijk is voor het komende schooljaar vult u hier ja in. Indien er aanpassingen nodig zijn, denk hierbij aan het veranderen van aantal groepen, wijzigen van gymrooster, meer inzet wenselijk etc. dan vul je hier nee in en bij de volgende vraag geeft u aan welke veranderingen er wenselijk zijn. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met Nicole van der Weerden, n.vander.weerden@puntwelzijn.nl / 06 46455648.
Click or drag a file to this area to upload.
Om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben we voor het plannen van de gymlessen en overige activiteiten de gymroosters van de school nodig. Upload hier het totale gymrooster voor groep 1 t/m 8 voor schooljaar 2024-2025.
De beweegcoach werkt aan de verankering van sport- en beweegbeleid en Gezonde Leefstijl binnen de basisschool. De beweegcoach verkent samen met het schoolteam welke behoefte de school heeft en de werkzaamheden worden in goed overleg met elkaar afgestemd. Voorbeelden zijn het coördineren en uitvoeren van tussenschoolse- en naschoolse sportactiviteiten (bijv. naschoolse arrangementen en/of schoolpleinspelen), het integreren van sport & bewegen in het dagelijkse onderwijsprogramma of het organiseren van themagerichte deskundigheidsbevordering.
Zijn er nog andere behoeften, mogelijkheden of ideeën waarbij Punt Welzijn jouw school het komend schooljaar kan ondersteunen? Geef het dan hier aan!

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.