Gezonde leefstijl

Onderwijspakket Combinatiefunctionaris/Beweegcoach

Vind jij het ook belangrijk dat de kinderen op jouw school voldoende kunnen bewegen? En gezonde keuzes kunnen maken?

De basisschool is een zeer belangrijke omgeving voor jonge kinderen om te leren bewegen, voldoende te bewegen en om gezonde keuzes te leren maken. Daarom kun je ook in het schooljaar 2022/2023 gebruik maken van de inzet van een combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs en/of beweegcoach op jouw basisschool.
Via het formulier op deze pagina geef je als basisschool aan welke inzet je verwacht in het komend schooljaar 2022/2023.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Nicole van der Weerden N.vander.weerden@puntwelzijn.nl of bel naar 06 46455648.

Pakket 1

1 dagdeel Combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs
De combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs verzorgt drie aan één gesloten uren, de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8 en kan ingezet worden bij sportgerelateerde vakoverstijgende projecten. De vakleerkracht kan in overleg met de school ook andere sportgerelateerde taken uitvoeren zoals het organiseren van een sportdag of een workshop voor leerkrachten op het gebied van methodes, lesplannen etc.

Pakket 2

1 dagdeel Beweegcoach
De beweegcoach werkt vier uur per week (inzet van 1 pakket) aan de verankering van sport- en beweegbeleid en Gezonde Leefstijl binnen de basisschool. De beweegcoach verkent samen met het schoolteam welke behoefte de school heeft en de werkzaamheden worden in goed overleg met elkaar afgestemd. Voorbeelden zijn het coördineren en uitvoeren van tussenschoolse- en naschoolse sportactiviteiten (bijv. naschoolse arrangementen en/of schoolpleinspelen), het integreren van sport & bewegen in het dagelijkse onderwijsprogramma of het organiseren van themagerichte deskundigheidsbevordering.

Kosten 2022-2023

De kosten van een pakket zijn afhankelijk van het totale aantal pakketten dat door het onderwijs afgenomen wordt.
Als de school voor pakket 1 en 2 kiest, dan wordt er gestreefd om beide pakketten door één persoon te laten uitvoeren.

Indicatie Pakketkosten

Aantal pakketten/Kosten per pakket
45 / € 5.079,79
46 / € 5.118,23
47 / € 5.155,04
48 / € 5.190,32
49 / € 5.224,16
50 / € 5.256,64
51 / € 5.287,85
52 / € 5.317,86
53 / € 5.346,74
54 / € 5.374,55
55 / € 5.401,35

Pakket 1: De combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. 1 pakket is drie aan één gesloten uren gym en 1 uur voorbereiding (20 min voorbereiding per uur). Daarnaast kan ingezet worden bij sport gerelateerde vakoverstijgende projecten. De vakleerkracht kan in overleg met de school ook andere sport gerelateerde taken uitvoeren zoals het organiseren van een sportdag of een workshop voor leerkrachten op het gebied van methodes, lesplannen etc.
Pakket 2: De beweegcoach werkt aan de verankering van sport- en beweegbeleid en Gezonde Leefstijl binnen de basisschool. De beweegcoach verkent samen met het schoolteam welke behoefte de school heeft en de werkzaamheden worden in goed overleg met elkaar afgestemd. Voorbeelden zijn het coördineren en uitvoeren van tussenschoolse- en naschoolse sportactiviteiten (bijv. naschoolse arrangementen en/of schoolpleinspelen), het integreren van sport & bewegen in het dagelijkse onderwijsprogramma of het organiseren van themagerichte deskundigheidsbevordering. 1 pakket is 4 uur inzet.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Om zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben we voor het plannen van de gymlessen en overige activiteiten de gymroosters van de school nodig. Deze kun je hier uploaden.
Zijn er nog andere behoeften, mogelijkheden of ideeën waarbij Punt Welzijn jouw school het komend schooljaar kan ondersteunen? Geef het dan hier aan!

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.