Jongeren

Jongerenwerk in de wijk

Je zou graag in contact willen komen met andere jongeren of je zoekt jongeren die samen met jou een leuke activiteit willen organiseren. Maar hoe doe je dat?

Spreek een jongerenwerker aan

De jongerenwerkers van Punt Welzijn zijn te vinden in de jongerencentra en op scholen, maar ook zijn ze betrokken bij projecten in verschillende wijken. Deze projecten zijn veelal in samenwerking met andere partners in de wijk. Een belangrijke partner is de jeugd zelf. De projecten worden namelijk voor en door jongeren georganiseerd, om de betrokkenheid bij hun wijk te vergroten.

Bij jongerenwerk in de wijk kun je denken aan: 

  • Projecten in een wijk om de leefbaarheid te vergroten 
  • Overlastsituaties 
  • Mogelijkheden voor jongeren in de wijk (speeltuin, skatebaan, sportpark) 
  • Activiteiten organiseren 

Meer weten? Neem contact op met onze jongerenwerkers: 

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.