Kinderen en ouders

Gezin Gezien

Gezin Gezien is een vorm van lichte opvoedondersteuning die in de thuissituatie wordt geboden. Dit doen we door middel van wekelijkse huisbezoeken gedurende één jaar lang. Je krijgt als ouder een coach toegewezen die bij je past. Tijdens de bezoeken staat de hulpvraag van je gezin centraal. Door de wekelijkse gesprekken worden je opvoedvaardigheden als ouder vergroot.

Lichte opvoedvragen

Gezin gezien is geschikt voor jou als ouder als je kind tussen 0 en 12 jaar is. Je hebt een lichte opvoedvraag en woont in Weert. Je bepaalt samen met de coach op welke dag en voor hoelang je ondersteuning wil. Wil je lie-ver met de coach iets ondernemen? Ook dat kan.

Wil jij graag nog meer weten over Gezin Gezien? Neem gerust contact op met een van ons, we helpen je graag verder.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.