Kinderen en ouders

Leren door spel

Elk kind speelt van nature. Ongeacht waar je vandaan komt. Door te spelen ontwikkelt je kind alle vaardigheden die nodig zijn, ook op het gebied van taal. Je spelenderwijs ontwikkelen is daarom voor elk kind van groot belang. De rol van jou als ouder is hierbij zeer belangrijk: je leert je kind kennen, in al zijn kunnen maar ook in zijn interesses! Maar waarom vinden we het dan toch zo lastig om met onze kinderen mee te spelen?

“Op welke manieren kan ik samen spelen met mijn kind?”

Punt Welzijn biedt op verschillende locaties ouder-kind arrangementen aan die gericht zijn op het samen spelen met je kind.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.