Kinderen en ouders

Ouder Ontmoetings Momenten (OOM)

De OOM bijeenkomsten, ook wel ouder-ontmoetings-moment genoemd zijn bijeenkomsten voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar. De OOM bijeenkomsten worden verzorgd in school en in samenwerking met school, Punt Welzijn, CJG en kinderopvang. Tijdens de bijeenkomst wordt er op een laagdrempelige manier informatie gedeeld over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Thema’s centraal

Tijdens iedere bijeenkomst staat er een thema centraal. Voorbeelden van thema’s zijn: zelfredzaamheid, gezonde voeding, spelenderwijs en dagritme. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders praktische handvaten aangereikt om de ontwikkeling van het kind positief te stimuleren. Daarnaast is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hetgeen waar behoefte aan is.

De OOM bijeenkomsten kun je zien als een bijeenkomst waarin informatie wordt gedeeld, contacten worden gelegd, je kennis maakt met elkaar en samen een kopje koffie of thee drinkt.

Per school wordt er gekeken hoeveel bijeenkomsten per schooljaar georganiseerd worden. Het thema wordt gezamenlijk besproken. Ruim van te voren wordt er een uitnodiging gestuurd met de data, tijdstip en thema.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van ons, we helpen je graag verder.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.