Kinderen en ouders

Peuteraanbod

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Binnen de gemeente Weert zijn er gezinnen in een kwetsbare situatie die ondersteuning of hulp nodig hebben.

Stimuleren peuteropvang

Zo zijn er ouders die niet op de hoogte zijn van het peuteraanbod of ouders die niet weten van de voordelen van een vroeg voorschoolse educatie voor het kind, omdat zij vanuit hun eigen cultuur hier geen ervaring mee hebben. Daarnaast kan een ouder bang zijn voor te hoge kosten. Of ouders willen hun kind inschrijven bij de peuteropvang maar weten niet waar te beginnen.

Daarom is er een actieve samenwerking ontstaan om deze groep ouders bij te staan in het proces. De Jeugdgezondheidszorg werkt samen met Punt Welzijn en gemeente Weert om alle (kwetsbare) peuters in beeld te krijgen en ouders te stimuleren hun kind in te schrijven bij een van de kinderopvanglocaties.

Team opgroeien 0-12 jaar legt huisbezoeken af om samen met de ouder(s) te kijken naar de wensen en hulpvragen. Ouders blijven verantwoordelijk voor het aanreiken van de nodige gegevens. Onze medewerkers blijven ten alle tijden een adviserende rol hebben.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.