Kinderen en ouders

Samen Spelen

Samen spelen is een project dat is ontstaan vanuit de behoefte om ouders meer spelplezier te laten beleven samen met hun kind. Samen spelen is voor ouder en kind tussen de 3,5 en 6 jaar. Samen spelen heeft als doel te laten zien wat vrij spel inhoudt en hoe je dit kan vormgeven. Ook om je als ouder te laten zien welke vaardigheden van de kinderen tot uiting komen wanneer je ze de ruimte geeft om henzelf te zijn.

Praktisch programma

Samen spelen heeft een praktisch programma dat zijn grondslag kent in de basis van spelbegeleiding. Spelbegeleiding wordt veel gebruikt in scholen, opvang, kinderdagcentra en gehandicaptenzorg. Het is een laagdrempelige manier om kinderen meer spelplezier te laten beleven en de kwaliteit van spel te bevorderen. Bij spelbegeleiding staat het spel centraal. Het doel van spel is de algehele ontwikkeling van kinderen stimuleren, spel inzetten door middel van verbeelding en spel inzetten door middel van verwerken. Spel is de taal van het kind en hierdoor dus een middel om de taalvaardigheid te vergroten. Het kind maakt kennis met diverse spelniveaus en verschillende materialen/spelletjes.

Tijdens Samen spelen worden er activiteiten georganiseerd waarbij je samen met je kind speelt. Het is voornamelijk het kind dat begint met spelen en als ouder volg je het kind.

Samen spelen bestaat uit cyclussen van 6 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben een vast programma. Iedere bijeenkomst staat in het teken van enkele spelvormen en materialen.

Per school wordt er gekeken hoeveel cyclussen per schooljaar georganiseerd worden. Het thema wordt gezamenlijk besproken.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via de leerkracht van je kind of neem contact op met een van ons, we helpen je graag verder.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.