Kinderen en ouders

Spelen met taal

Spelen met taal is voor kinderen uit groep 3 en 4/5, waarbij er op een speelse manier wordt gewerkt aan de taalontwikkeling. Het stimuleren van de taalontwikkeling wordt op verschillende manieren gedaan. Denk bijvoorbeeld aan: bordspelletjes, lezen/schrijven vanuit verschillende plekken, tekenen, beweegoefeningen en puzzels.

Taalontwikkeling stimuleren

Door de taalontwikkeling te stimuleren, worden kinderen sterker in lezen en schrijven, word de woordenschat vergroot, leren kinderen beter spreken en leren ze taal in te zetten in allerlei situaties. Met het stimuleren van de taalontwikkeling worden ook de sociale vaardigheden vergroot. Kinderen leren samen te werken, rekening te houden met elkaar, omgaan met winnen en verliezen en omgaan met emoties. Wanneer kinderen zichzelf goed en voldoende kunnen uiten, zich gehoord voelen en zij goed in hun vel zitten, wordt het dagelijks welbevinden op school en in de thuissituatie gemakkelijker gemaakt.

Spelen met taal bestaat uit 15 bijeenkomsten.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.