Mantelzorg

Vervangende zorg

Een mantelzorgondersteuner kan je helpen om het zorgen voor de ander zo slim mogelijk aan te pakken. We weten hoe je verschillende zorgtaken praktisch verdeelt en welke organisaties je daarbij kunnen helpen. We kunnen je de weg wijzen in de wereld van wet & regelgeving en voorzieningen. Elke afspraak is gratis en kan bij je thuis plaatsvinden.

“Zorgen delen, kan je zorgen schelen”

Het overnemen van de zorg wordt ook wel respijtzorg genoemd. Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Dit kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. Uitgevoerd worden door een beroepskracht of een vrijwilliger en incidenteel of structureel zijn. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg wordt overgenomen.

De mantelzorgondersteuner kijkt met je mee om te zien wat er het beste past bij jouw situatie.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.