Dementie

Activiteiten en scholing dementie

Samen naar een dementievriendelijke samenleving!

In een dementievriendelijke gemeente willen we het dagelijkse leven van mensen met dementie gemakkelijker maken. Een gemeenschap waarin
iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie mee kunnen blijven doen. Een
samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. En waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen
deelnemen.

In Weert en Nederweert is een divers aanbod beschikbaar van materialen, trainingen en bijeenkomsten voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, vrijwilligers én de omgeving. Dit alles in samengebracht in een overzicht, deze omvat commercieel en niet-commercieel aanbod. Bij elk aanbod staat vermeld welke organisatie het organiseert en verantwoordelijk is. Voor specifieke vragen over het aanbod, neem contact op met de desbetreffende organisatie.

Mis je aanbod of is de informatie die wij verstrekken onjuist? Meld dit dan bij Punt Welzijn via mantelzorg@puntwelzijn.nl.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.