Mantelzorg

Ervaringen delen

Als je zorgt voor iemand anders kan het fijn zijn om je verhaal te delen met mensen die ook zorgen voor iemand anders. Bij hen heb je vaak ‘aan één woord genoeg’. Zij begrijpen jou en kunnen steun en advies geven vanuit hun eigen ervaring.

“Hier heb je aan één woord genoeg”

Er zijn diverse mogelijkheden om met andere mantelzorgers in contact te komen. Zo worden er verschillende ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor mensen die zorgen voor iemand met een specifieke ziekte. Ook zijn er mogelijkheden waar alle mantelzorgers naartoe kunnen, zoals de bijeenkomsten in Bibliocenter Weert. Daarnaast zijn er natuurlijk ook online mogelijkheden om ervaringen onderling uit te wisselen.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.