Mantelzorg

Mantelzorgpanel

Het mantelzorgpanel vertegenwoordigt de belangen van mantelzorgers. Het panel is gestart in het najaar van 2018 en adviseert Mantelzorg Punt Welzijn over actuele onderwerpen rondom het zorgen voor een ander. Voorbeelden van onderwerpen zijn het bereiken van meer mantelzorgers, bewustwording van professionals, respijtzorg en waardering van mantelzorgers.

Het panel bestaat uit vijf leden: Iljouchka, Bart, Ludo, René en Rita. Een aantal leden van het panel stellen zich hieronder aan jullie voor.

Rita Nijnens: Hallo ik ben Rita, 62 jaar en oma van 5 kleinkinderen. Samen met mijn man zijn we mantelzorger van mijn ouders, die op leeftijd zijn en minder goed ter been. Ze hebben hulp nodig bij boodschappen doen bestellingen regelen, financiën en ziekenhuis afspraken. Ben als mantelzorger hier sinds een aantal jaren  langzaam in gerold. Mijn instelling is dat wij onze ouders vroeger toen de kinderen klein waren altijd konden vragen om op de kinderen te passen. Nu zijn wij aan de beurt om voor hen te zorgen.

Ludo Hermans: Ik ben Ludo. Vanaf 1975 werkte ik, in diverse leidinggevende functies, in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daarlangs startte en begeleide ik (partner)groepen van o.a. hartpatiënten en Niet Aangeboren Hersenletsel. Tijdens de ziekte van mijn vrouw was ik mantelzorger. Sinds 2012 ben ik, plots, zeer slechtziende en is zij mijn mantelzorger.

René Bocken: Ik ben René, 69 jaar en mantelzorger van mijn even oude vrouw. Zij lijdt aan FTD ofwel Fronto Temporale Dementie. Dat is een agressieve vorm van dementie met een grillig,  vaak onvoorspelbaar verloop. Langzaam begon haar ziekte zijn tol te eisen en werd ze in op 7 januari 2019 opgenomen in een gesloten afdeling van Zuyderborgh in Weert. Mijn ervaringen heb ik op diverse podia gedeeld, onder andere met praktijkondersteuners van huisartsen en case managers, met andere mantelzorgers en meer.

Wil jij vanuit jouw ervaring ook graag meedenken? Laat het ons weten.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.