Mantelzorg

Wetten & regels

Als je zorgt voor iemand anders heb je vaak te maken met de verschillende zorgwetten; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Maar wanneer klop je bij welk loket aan? Wat kost een WMO voorziening thuiszorg en hoe zit het met een PGB? Loop je met dit soort vragen rond en word je er soms tureluurs van? 

“Ik zie door de bomen het bos niet meer”

Wij zijn thuis in de zorgwereld en kennen de verschillende routes naar de verschillende loketten. Wij  informeren over en ondersteunen bij praktische zaken en wet- en regelgeving. Mocht het nodig zijn, dan helpen we bij het invullen van formulieren. Ook kunnen wij aansluiten bij een gesprek of dit vooraf samen met jou voorbereiden. We brengen, samen met jou, de situatie in kaart en kijken wat er geregeld moet worden zodat jij naast de zorg voor een ander ook tijd voor jezelf overhoudt.

Daarnaast organiseren we bijeenkomsten rondom de wet- en regelgeving. Op de hoogte blijven? Kijk bij activiteiten of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar kan je helpen! Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij het regelwerk op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en financiën. Een van de mantelzorgondersteuners van Punt Welzijn is geschoold als mantelzorgmakelaar. Daarnaast is het ook mogelijk om via jouw zorgverzekering aanspraak te maken op een mantelzorgmakelaar. Bekijk de website van Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) voor meer informatie en de vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.