Mantelzorg

Wetten & regels

Als je zorgt voor iemand anders heb je vaak te maken met de verschillende zorgwetten; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Maar wanneer klop je bij welk loket aan? Wat kost een WMO voorziening thuiszorg en hoe zit het met een PGB? Loop je met dit soort vragen rond en word je er soms tureluurs van? 

“Ik zie door de bomen het bos niet meer”

Wij kunnen je de weg wijzen binnen de wereld van zorgwetten. Wij  informeren over en ondersteunen bij praktische zaken en wet- en regelgeving. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten rondom de wet- en regelgeving en zijn we bekend met de mogelijkheden die er in het Weerterland zijn.

Heb je vragen over vergoedingen rondom mantelzorg, het keukentafelgesprek of de verschillende wetten. Wij staan graag voor je klaar. Ook kunnen wij aansluiten bij het keukentafelgesprek of dit vooraf samen met jou voorbereiden.

Mantelzorgmakelaar
Zie je door de bomen het bos niet meer en gaan de wetten en regels je draaien? Een mantelzorgmakelaar kan je helpen! Een mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij het regelwerk op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en financiën. Ze zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving in de zorgwereld, en kennen de kortste weg naar het juiste loket. Een mantelzorgmakelaar brengt samen met jou de situatie in kaart en kijkt wat er geregeld moet worden zodat jij naast de zorg voor een ander ook tijd houdt voor jezelf. Bekijk de website van Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) voor meer informatie en de vergoedingen vanuit de zorgverzekering.

Links en downloads

Activiteiten

Verhalen uit de praktijk…

a Tekstgrootte verkleinen. a Tekstgrootte herstellen. a Tekstgrootte vergroten.