Home » Voor wie? » Mantelzorg » Respijtwijzer

Respijtwijzer

Als mantelzorger is het belangrijk om ook goed voor jezelf te blijven zorgen. Af en toe de zorg even uit handen geven kan je helpen om er daarna weer goed voor de ander te kunnen zijn. Zo kun je voorkomen dat je op een gegeven moment misschien wel overbelast raakt.

Respijtzorg is de tijdelijke overname van de zorg met het doel om de mantelzorger even vrijaf te geven. Respijtzorg kan gaan om een paar uur, een dag of langer. Overname van zorg kan door vrijwilligers en/of professionals gedaan worden.

Gebruik maken van respijtzorg klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is dat niet altijd zo. De zorgtaken uit handen geven om even iets voor jezelf te kunnen doen is niet gemakkelijk. Toch is het heel belangrijk!

In de respijtwijzer zie je welke mogelijkheden er (in onze omgeving) zijn om de zorg tijdelijk over te dragen.
Wij proberen een zo breed mogelijk overzicht te bieden, van logeeropvang en vakanties tot vrijwilligers zoals een maatje.

Mis je aanbod of is de informatie die wij verstrekken onjuist? Meld dit dan bij Punt Welzijn.

aanwezigheidszorg-thumb
Aanwezigheidszorg

Dit is respijtzorg aan huis.
De zorgvrager kan zo in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven.
De zorgtaken worden overgenomen door een professional.

dagbesteding-thumb
Dagbesteding

Activiteiten overdag die buitenshuis plaatsvinden, om meer structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Hier nemen ze de zorg voor een dag of dagdeel van je over.

logeeropvang-thumb
Logeeropvang

Tijdelijke opname van je naaste in een logeerhuis,
zorghotel, gastgezin of verpleeghuis.
Iemand is er een nacht, een weekend of langer tussenuit,
mét de nodige zorg.

vwinzet-thumb
Inzet van vrijwilligers

Denk aan maatjes die incidenteel of wekelijks langskomen om gezelschap te houden of activiteiten te ondernemen. Of vrijwilligers die taken overnemen, zoals het vervoer naar een ziekenhuisafspraak of hulp bij het doen van de boodschappen.

vakantie-thumb
Op vakantie

Mogelijkheden om samen op vakantie te gaan.
In veel gevallen staan er mensen klaar die de zorg deels of volledig uit handen nemen. Ook kun je verblijven in hotels waar de nodige aanpassingen aanwezig zijn.

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.