Home » Voor wie? » Mantelzorg » Respijtwijzer » Aanwezigheidszorg

Aanwezigheidszorg

Aanwezigheidszorg is een vorm van respijtzorg aan huis. De zorgvrager kan zo in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven.
Zorgtaken worden overgenomen door een professional zolang het geen verpleegkundige handelingen zijn. De zorg wordt in veel gevallen geboden door een vaste medewerker of een vast team, zodat de zorgvrager en mantelzorger een vertrouwd persoon in huis hebben.

Hoe regel je dit? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via je aanvullende verzekering.

Aanbod

24 uurs Zorgloket

Het 24 uurs Zorgloket bemiddelt in particuliere thuiszorg en 24 uurs zorg op maat (dag– en nachtzorg) met inwonende zorgverleensters uit omringende EU-landen.

Telefoonnummer: 0800-6444444

Emailadres: info@24uurszorgloket.nl

Website: www.24uurszorgloket.nl

Au Care

Au Care bemiddelt in ervaren inwonende zorgverleners. Zij komen voornamelijk uit Hongarije en soms uit andere EU landen. De zorgverleners kunnen inwonend zorg verlenen wanneer je dit nodig hebt of wenst.

Telefoonnummer: 030-3030054

Emailadres: info@aucare.nl

Website: www.aucare.nl

Actief Zorg

Actief Zorg zet zich in voor iedereen die thuis hulp kan gebruiken. Mensen kunnen terecht voor huishoudelijke ondersteuning, verzorging, verpleging, begeleiding en advies.

Telefoonnummer: 088-75 08 200

Contact: Via contactformulier

Website: www.actiefzorg.nl

Home Instead

Bieden persoonlijke aandacht en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel. Bieden daarbij begeleiding bij de dagelijkse activiteiten in en om huis en assistentie bij persoonlijke verzorging.

Contactpersoon: Rinaldo Koppen

Telefoonnummer: 0495 58 79 80

Emailadres: info.middenlimburg@homeinstead.nl

Website: www.homeinstead.nl/noord-midden-limburg

Land van Horne

Begeleiden individueel om zo weer grip op je leven te krijgen. Zoals bij het regelen van dagelijkse zaken, het organiseren van het huishouden, het structureren van de dag en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Telefoonnummer: 0900-3335555

Emailadres: info@landvanhorne.nl

Website: www.landvanhorne.nl

Lyvia

Studenten van Lyvia maken het leven leuker voor ieder die daar behoefte aan heeft. Zij zijn er voor jou of voor mensen in je omgeving die net wat meer aandacht of ondersteuning nodig hebben en begeleiden jong en oud, mét en zonder beperking.

Telefoonnummer: 085-080 5787

Emailadres: info@lyvia.nl

Website: https://www.lyvia.nl/

Maatman Zorggroep

Helpen mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen bij wonen, werken, school of vrije tijd. Bieden o.a. thuisbegeleiding en gezinsbegeleiding

Telefoonnummer: 085-0640328

Emailadres: info@maatmanzorggroep.nl

Website: www.maatmanzorggroep.nl

Mantelaar

Mantelaar biedt 24 uurs en nachtzorg aan. De studenten van Mantelaar volgen allemaal een zorggerelateerde opleiding op WO, HBO of MBO-4 niveau. Zij verlenen zorg én gezelschap.

Telefoonnummer: 085-0643030

Emailadres: info@mantelaar.nl

Website: https://www.mantelaar.nl/

PGZ

PGZ is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme. Maar we bieden ook begeleiding en behandelen bij andere problemen. Bijvoorbeeld bij stemmings- of angstklachten of AD(H)D.

Contactpersoon: Clientburo

Telefoonnummer: 0495-622399

Emailadres: clientburo@pgz.nu

Website: https://pgz.nu/

Saar aan Huis

Saar aan Huis biedt aanvullende mantelzorg aan ouderen, ook bij dementie. Uw wensen staan voorop. Zo houdt u zelf de regie. U kunt op een plezierige manier langer in uw eigen omgeving blijven wonen.Saars kunnen helpen met lichte huishoudelijke taken en bieden individuele begeleiding geheel op maat.

Contactpersoon: Wendy Huijs

Telefoonnummer: 06-86884559

Emailadres: middenlimburg@saaraanhuis.nl

Website: https://saaraanhuis.nl/

Senior Service

Een persoonlijke thuishulp van Senior Service biedt niet alleen een helpende hand in en om het huis, maar is er ook voor meer gemak en de gezelligheid.

Contactpersoon: Yvonne Taks

Telefoonnummer: 06- 16 533 136

Emailadres: limburg@seniorservice.nl

Website: https://www.seniorservice.nl/

Slaapzuster

Bij de Slaapzuster kun je terecht voor persoonlijke verzorging en begeleiding overdag. Ook is nachtzorg en 24 uurs zorg mogelijk. Slaapzuster is gespecialiseerd in dementie.

Contactpersoon: Ingrid Seuren

Telefoonnummer: 06-40805323

Emailadres: info@slaapzuster.nl

Website: https://www.slaapzuster.nl/

UWassistent

Als zelfstandig wonen niet langer vanzelfsprekend is helpt UWassistent hierbij. Van schoonmaak-, tuin- en klushulp tot begeleiding bij het prettig zelfstandig thuis wonen.

Contactpersoon: Joan Propper

Telefoonnummer: 06-55 55 50 33

Emailadres: joan@uwassistent.nl

Website: https://uwassistent.nl/joan-propper

Van Tongerloo Zorggroep

Biedt zorg aan burgers met een hulpvraag in de regio Weert en Stramproy. Je woont thuis en wordt bezocht door begeleiding, die je helpt bij datgene waar je hulp bij nodig hebt. Samen wordt gewerkt aan behoud van stabiliteit en maximale ontplooiing.

Contactpersoon: Ron van Tongerloo

Telefoonnummer: 06-30668392

Emailadres: info@vantongerloozorggroep.nl

Website: www.vantongerloozorggroep.nl

Virtus Zorg & Ondersteuning

Bieden zowel individuele begeleiding als incidentele begeleiding aan (met name) jongeren en jongvolwassenen met een langdurige hulpvraag.

Contactpersoon: Marcel Niessen, Laury Vinclair en Gerda van Helden

Telefoonnummer: 06-14144439

Emailadres: contactformulier

Website: www.virtuszorg.nl

Zorg op rolletjes

Zorg op rolletjes biedt zorg en vervoer met evt. overnachting.

Contactpersoon: Pauline Hendrikx

Telefoonnummer: 06 – 28 57 52 88

Emailadres: zorgoprolletjes@gmail.com

Website: https://zorgoprolletjes.nl/

ZorgMies Midden-Limburg

ZorgMies regelt zorg aan huis op de momenten dat de cliënt dat wil. De ZorgMies biedt een helpende hand en een luisterend oor. Daar neemt zij (of hij) de tijd voor.

Contactpersoon: Henk Jacobs

Telefoonnummer: 06 – 42 94 86 07

Emailadres: midden-limburg@zorgmies.nl

Website: www.zorgmies.nl/midden-limburg/

PSW Junior & Thuis

PSW Junior biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. PSW Thuis biedt ondersteuning aan (jong)volwassenen die zelfstandig (willen gaan) wonen of hulp nodig hebben bij het meedoen in de maatschappij.

Contactpersoon: Erwin Kreugel

Telefoonnummer: 06-20036066

Emailadres: e.kreugel@psw.nl

Website: www.psw.nl

Zuster Jansen

Particuliere thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in 24-uurs zorg

De Zorgboom

De Zorgboom levert persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en huishoudelijke hulp aan in Limburg en Noord-Brabant.

Telefoonnummer: 085-8769642

Emailadres: info@zorgboom.nl

Website: www.zorgboom.nl

De Zorggroep

Biedt thuisbegeleiding (individuele ondersteuning) die er op gericht is om samen aan de slag te gaan om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te versterken.

Contactpersoon: Pauline Hendrikx

Telefoonnummer: 088 – 61 088 61

Emailadres: www.dezorggroep.nl/formulier-klantenservice

Website: www.dezorggroep.nl/thuisbegeleiding

a Lettertype grootte verkleinen. a Lettertype grootte resetten. a Lettertype grootte vergroten.